یکشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۱

فرهنگ فارسی-کردی هژیر - هژیر عبدالله پور- چاپخانه خانی دهوک (کردستان عراق) ، سال 2008


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ فارسی-کردی هژیر - هژیر عبدالله پور- چاپخانه خانی دهوک (کردستان عراق) ، سال 2008
جلداول
جلد دوم

یا به صورت فایل فشرده از این آدرس