یکشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۱

شماره هشتم نشریه اقتصاد سیاسی مهرگان منتشر شدمطالب این شماره

    خواسته های کارگران خواسته ملی است
    سیامک طاهری
    حداقل دستمزد و بازترشدن شکاف تبعیض
    فریبرز رئیس دانا
    زنان، کار و انباشت سرمایه در آسیا
    جایاتی گاش ترجمه: اکرم پدرام‌نیا
    اول ماه مه و جنبش تسخیر وال استریت
    خسرو صادقی بروجنی
    ما و جنبش وال استریت
    رضا اسدآبادی
    نگاهی به جهانی شدن با تاملی بر سازمان های مالی جهانی
    یاسر عزیزی
    اصلاحات ارضی و پرولتریزه شدن نیروی کار
    فریبرز مسعودی
    علل و پی آمدهای تغییرساختار جهانی
    ماریتن هارت لندزبرگ- پاول برکت ترجمه: احمدسیف
    روح ناآرام مارکس بر فراز اروپا
    اردشیر زارعی قنواتی
    آموزش توده­ها: هنر رئالیستیِ سوسیالیستی
    بوریس گرویس ترجمه مهرداد امامی