دوشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۱

بازرگان اسوه تقوی و صداقت - دکتر ابراهیم یزدی


کتاب «بازرگان، اسوه صداقت و تقوا»، همانگونه که مولف محترم در مقدمه آن آورده است مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ایشان در باره شادروان مهندس بازرگان می‌باشد. این مجموعه در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات قلم برای صدور مجوز چاپ به وزارت ارشاد تحویل داده شد. وزارت ارشاد حاضر به صدور مجوز چاپ نگردید و برغم مراجعات و درخواست‌های مکرر شرکت قلم، هیچگونه توضیحی پیرامون علل عدم صدور مجوزارائه داده نشد و تنها عنوان گردید که این کتاب قابل چاپ نیست. مولف محترم بالاجبار به دادگاه شکایت کرد. اما وزارت ارشاد نه در دادگاه حاضر شد و نه در باره دلایل عدم صدور مجوز چاپ به دادگاه توضیحی داد.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
یا