چهارشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۱

هفته نامه ادبی هنری فرهنگی سیمرغ (افغانستان)هفته نامه ادبی هنری فرهنگی سیمرغ (افغانستان)

در آخرین شماره می خوانیم:

نشر کتاب اما بدون حق تالیف
تجلیل از هفته کتاب و کتاب خوانی - مبارز راشدی
سیمرغ آغاز یک راه است
شعر وزیبایی-جاوید یوسفی
از خیام تا فوئنتس - مهدی زرتشت
تفاوت های واژگانی در فارسی ايران و افغانستان- دکتر حفیظ الله شریعتی سحر