یکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۱

فصلنامه تخصصی فرهنگی ، ویژه آشنایی با سوریه /رایزنی فرهنگی ایران در دمشق

مدیر مسئول : سید علی موسوی زاده
سردبیر :     باسل سرابی
ناشر : رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه
فصلنامه تخصصی فرهنگی ، ویژه آشنایی با سوریه /رایزنی فرهنگی ایران در دمشق-18