سه‌شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۱

احیاء هویت -مجموعه سخنرانی های رهبرشهید - مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستاندانلود متن کامل کتاب الکترونیک
احیاء هویت -مجموعه سخنرانی های رهبرشهید - مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان - انتشارات سراج -چاپ اول زمستان 1373
تیراژ : سه هزار نسخه
لیتوگرافی : اهل البیت  (سبحانی)