یکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۱

مدیریت برای تغییر


در طول سه دهه‌ی گذشته، رشد سازمان‌های غیردولتی در بسیاری از بخش‌های جهان پدیده‌ای قابل توجه بوده است. خیریه‌های کوچک تبدیل به سازمان‌هایی بزرگ و موفق شده و برخی از آن‌ها حتی در زمینه‌ی فعالیت خود به رقابت با سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی پرداخته‌اند. رشد سازمان‌های غیردولتی در جنوب آسیا به دلیل وجود چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که بسیاری از سازمان‌های مذکور با آن روبه‌رو بوده و بر آن غلبه نموده‌اند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ثمربخش می‌باشد.
دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب مدیریت برای تغییر