پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۱

گذر ناهید - نیراج موهان رامانوجان ، رشما باروه ، مریم عرب سلمانی - مرکز ملی فیزیک نجوم رادیویی هندوستانکتابچه ای کمیک که در آن با تصاویر کارتونی به بیان مسایل علمی نجوم مرتبط با گذر ناهید می پردازد.