شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۱

يادداشت های سياسی روزنوشت -اواخر1388 تا سه ماهۀ اول 1389) - رزاق مأمون


شناسنامه کتاب:
نام کتاب: یادداشت های سیاسی
نويسنده: رزاق مأمون
ناشر: انتشارات سعيد
طراحی  و برگ آرايی: خدمات کمپيوتری نگارش (عبدالرحيم يزدان پناه)
چاپ و صحافی: فرش پرس Fresh Press  و فرانتير بوک بايندينگ
شماره گان: 1000 نسخه
نوبت چاپ: چاپ اول 1388 خورشيدی
بها: 200  افغانی
همة حقوقِ چاپ و نشر به ناشر محفوظ است.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
يادداشت های سياسی (روزنوشت -اواخر1388 تا سه ماهۀ اول 1389) -  رزاق مأمون