یکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۱

الصحاح العجمیه - هندوشاه نخجوانی ، جمیله صادق اوا ، طیبه علی عسگر اوا - اداره انتشارات شرق-غرب باکو 1993


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
الصحاح العجمیه - هندوشاه نخجوانی ، جمیله صادق اوا ، طیبه علی عسگر اوا - اداره انتشارات شرق-غرب باکو 1993
یا
الصحاح العجمیه - هندوشاه نخجوانی
الصحاح العجمیه یکی  از لغت‎نامه‎های قدیم پارسی- ترکی است.