یکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۱

شاهنامه فردوسی - چاپ مسکو


دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
شاهنامه فردوسی - چاپ مسکو
در نُه جلد
برای دریافت کتاب ها باید ابتدا در سایت مذکور عضو شوید.


پی نوشت:
یکی از مشترکین خبرنامه زحمت کشیده و نه جلد کتاب را مجددا در سایت مدیافایر بارگذاری کرده است:

?http://www.mediafire.com/?qzdj1mjdhfr7s06
http://www.mediafire.com/?6n6alo26qx74uv1
http://www.mediafire.com/?7gcp7g5c527w38i
http://www.mediafire.com/?nl1eebjn5v4c47l
http://www.mediafire.com/?8g3u854d868b6jn
http://www.mediafire.com/?yd7f3d270f63act
http://www.mediafire.com/?c4r7rj6757zz5i3
http://www.mediafire.com/?7717512a4616k6u
http://www.mediafire.com/?qqztf8k48qk0mo0