سه‌شنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۱

مجموعه آثار رضا علامه زاده در سایت تبرستان

توضیح مهم:
این مجموعه آثار در ابتدا توسط باشگاه کتاب تهیه و در شبکه جهانی بارگذاری شده است.

سایت تبرستان که اهتمام ویژه ای در نشر آثار شمال وشمالیان دارد در اقدامی درخور تحسین مجموعه آثار رضا علامه زاده را برای بارگذاری در اختیار خوانندگان قرار داده است:


 
 
 
 
وصیت نامه ققنوس. فیلم نامه.