پنجشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۱

کودتای شیلی (وقتی زنان بورژوا به خیابان سرازیر میشوند) - میشل ماتلار ، سازمان پریک های فدایی خلق ، اردیبهشت 1358