یکشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۱

انقلاب سفید - (به قلم اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر) محمدرضا شاه پهلوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

  فهرست:

    مقدمه

    اصلاحات ارضی

    ملی شدن جنگلها و مراتع

    فروش سهام کارخانه های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

    سهیم شدن کارگران در سود کارگاهها

    اصلاح قانون انتخابات

    سپاه دانش

    سپاه بهداشت

    سپاه ترویج و آبادانی

    خانه های انصاف

    نظری به سایر آثار انقلاب ایران

    انقلاب ایران و سیاست جهانی ما