چهارشنبه، شهریور ۰۱، ۱۳۹۱

تا شرایط کار برابر - کتابچه آموزشی شرایط کار زنان در ایران


"دو سوم ساعات کار انجام شده در سراسر دنیا را زنان انجام می­دهند، اما تنها یک‌دهم درآمد جهان و فقط یک‌صدم مالکیت اموال و دارایی‌های جهان به زنان تعلق دارد.
در ایران نیز همانند بسیاری از نقاط جهان، زنان از تبعیض­های بسیاری در درآمد رنج می برند."

دانلود رایگان متن کامل کتابچه الکترونیک
تا شرایط کار برابر - کتابچه آموزشی شرایط کار زنان در ایران