سه‌شنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۱

مجله چلوفرهنگ پیش شماره ۱ منتشر شد


سخن سردبیر:
بدون مقدمه و هرگونه ادا و اطوار (!) مخلص کلام را بگویم.
در این چند شماره ­ای که با هم هستیم، می­خواهیم یاد بگیریم چگونه جوانی کنیم؛ از دنیای اطرافمان لذت ببریم و در این­باره گپ بزنیم ....