پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۱

رستاخیز جوان - شماره 100 - پنج شنبه 23 تیر 2536


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

فهرست:

    رهنمودهای شاهنشاه برای حزب رستاخیز ملت ایران
    هویدا: قلم نشانه زنده بودن هر مملکتی است
    گرد همایی برای حل مشکلات آموزش عالی (گفتگویی با چند استاد و دانشجو پیرامون مسائل و راه حلها)
    آموزش عالی برای ساختن شهروندانی متعهد: جوانها نظر می دهند...
    از چهار میلیون نوجوان پیرامون اساسنامه ی سازمان نوجوانان نظرخواهی می شود (نگاهی به همایش سرپرستان سازمان       نوجوانان حزب، به ضمیمه طرح آموزش ملی نوجوانان)
    حمایت از سینمای بومی ایران: باربد طاهری، تهیه کننده، پاسخ می دهد
    دکومنتا: بزرگترین حادثه هنری سال
    فیل در تاریکی، بخش ششم (قاسم هاشمی نژاد)
    دیو و دلبر - اولین نقد بیژن خرسند برای رستاخیز جوان، با نگاهی به فیلم کینگ کنگ
    جستجوی واقعیت در نهانخانه احوال (نقد کتاب از: جعفر مدرس صادقی)
    نومیدانه در جستجوی انگیزه (کتابهای نمایش از منصور کوشان)
    تازه های بازار کتاب
    صحنه ای دراز، مملو از زرورقها و پولکها (بررسی تئاتر از منصور کوشان)
    آدمهای یک بعدی آگهی های تجارتی - بخش نهم از: فرهنگ کسب و کار ماست (از دکتر ابراهیم رشیدپور)
    چرا خلج را نمی شناسیم؟ (از آشوربانی پال بابلا)
    از شعرهای هشت شاعر میهمان در شعر چهارشنبه ها (با همکاری فیروز ناجی)
    اشتباه از من بود (وقایع اتفاقیه از جعفر مدرس صادقی)
    سردبیر عزیز (ستون نامه ها)
    نقاشی ایران در تنگنای تجارت (از دیدگاه سیراک ملکونیان، معصومه سیحون، فرامرز بیلارام، بیژن بصیری، کلود کرباسی، تانیا فروغی و محمد احصایی
    ایران در راه جام جهانی