سه‌شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۱

و خداوند عشق است (جملات زیبا از انجیل های چهارگانه ) - بهاره دادرس

با تشکر از سرکار خانم دکتر دادرس به خاطر در اختیار قرار دادن مجموعه آثارشان.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
و خداوند عشق است (جملات زیبا از انجیل ) - بهاره دادرس