یکشنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۹۱

مجموعه داستان گروهی چوكتوضیح ناشر:

"این مجموعه داستان در خرداد ماه سال 91 با هزینه شخصی اعضای كانون به چاپ رسید و در مدت زمان كوتاهی نایاب شد. با توجه به آن‌كه تعداد مخاطبان‌مان فراتر از تیراژهای محدود و فقیرانه كشور است، مصمم شدیم تا نشر دوم این مجموعه را به‌صورت الكترونیكی صورت دهیم. امید است كه مقبول افتد."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجموعه داستان گروهی چوك