دوشنبه، شهریور ۲۷، ۱۳۹۱

مجموعه سمینار علمی لسان پشتو و دری : بخش دوم دری / ترتیب کنندگان محمد اسحاق حقجوی، عبدالمتین حبیب زی، میرزامحمد صدیقی ؛ مهتمم محمد قاسم قرقانی