سه‌شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۹۱

هوتکیان (کتابشناسی توصیفی) - محمد ابراهیم ستوده ، احمد ضیاء مدرسی ، از انتشارات دانشگاه کابل


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هوتکیان (کتابشناسی توصیفی) - محمد ابراهیم ستوده ، احمد ضیاء مدرسی ، از انتشارات دانشگاه کابل
با مقدمه دکتر عبدالرشید جلیلی رییس دانشگاه کابل در جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان