دوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۹۱

شرح مختصر یک تعداد قواعد ونظام های حقوقی - سید ولید صاعد


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شرح مختصر یک تعداد قواعد ونظام های حقوقی - سید ولید صاعد  

 مباحث در باره حقوق
مؤلف : دكتور سید هاشم صاعد
به كوشش ولید صاعد
سال چا پ : 2009 میلادی
تهیه و ترتیب : سال 1992
ناشر : ولید صاعد
محل چاپ : لیموژ فرانسه
سال چاپ : 2009
تیراژ : 500 جلد