شنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۱

دوره استالین به گواهی آمار و ارقام - گنادی زیوگانوف ، ابراهیم شیری ، آمادور نویدی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دوره استالین به گواهی آمار و ارقام - گنادی زیوگانوف ، ابراهیم شیری ، آمادور نویدی
باکو 1391
با تعدادی عکس و کاریکاتور افزوده شده مجددا بارگذاری شد