سه‌شنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۱

درباره دکتر احمد شفائی


دوستان سلام
یکی از یاران خبرنامه نسخه دیجیتال کتاب با ارزش "هوپ هوپ نامه" میرزا علی اکبر صابر با ترجمه احمد شفائی و چاپ اتحاد جماهیر شوروی را برای بنده ارسال کرده تا در اختیار شما قرار گیرد.
از آنجایی که مترجم کتاب جناب آقای دکتر احمد شفائی احتمالا در قید حیات هستند تصمیم گرفتیم انتشار این کتاب را منوط به اخذ مجوز ایشان نماییم.
از شما خواهشمندیم در صورت اطلاع از آدرس ای میل ایشان یا فرزندانشان، مراتب را به اطلاع بنده نیز برسانید.

ارادتمند

باقر کتابدار