چهارشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۱

یاد یار - پژوهشی در بینش و روش دکتر شبیری‌نژاد


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یاد یار - پژوهشی در بینش و روش دکتر شبیری‌نژاد

«ویژه‌نامه‌ «یاد یار: دکتر شبیری‌نژاد» به همت شهید هدی صابر به پاسداشت یاد و نام مرحوم دکتر سید علی‌اکبر شبیری‌نژاد در پاییز سال ۱۳۸۹ و در قالب نشریه‌ی چشم‌انداز ایران منتشر شد ... این ویژه‌نامه علاوه بر آنکه حامل ارزش‌گزاری و ارج‌نهی بر نام و یاد یک متخصص ارزشمند و پاک دست است، مهم‌تر، ترسیم‌کننده‌ی یک الگو از بینش و روش و منش یک «کارشناس ملی» است. با کنار هم قرار دادن ویژه‌‌نامه‌ی «یاد یار» و «جای خالی، جای سبز» (که به بازخوانی شخصیت و منش پهلوان تختی اختصاص داشت)، نقطه‌چینی از دغدغه‌ی شهید هدی صابر برای ثبت و ضبط تجربه‌ها بومی و انتقال تاریخ شفاهی به نسل‌های بعد را می‌توان مشاهده کرد».