پنجشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۱

بوی استروژن سوخته (مجموعه شعر) - هانیه بختیار


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بوی استروژن سوخته (مجموعه شعر) - هانیه بختیار 
نشر زده در الکترونیک (سه پنج)به سال 1391آبان ماه
طراح جلد:طاهر علفی

از صفحه فیس بوک احمد باطبی:مجموعه شعرهانیه بختیار به اسم "بوی استروژن سوخته" منتشر شد.
هانیه بختیار دختر ارشد فریبا داوودی مهاجر و همسر علی افشاری است .