سه‌شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۱

دستور سخن - احمد یاسین فرخاری


از مقدمه کتاب:

"جوانان کشور ما اکثرا از دستور زبان، اصول نشانه گذاری و بالاخر از طرز درست املای زبان خویش آگاهی ندارند و اگر هم
دارند تعداد آنها خیلی اندک است.
...
در این کتاب کوشش جدی صورت گرفته است تا به شیوه خیلی ساده به رشته تحریر درآید، تا آنانی که می خواهند این دانش را فراگیرند به سهولت درک مطلب نمایند؛ همچنان رهگشایی باشد برای پژوهش های بهتر وبیشتر بعدی شان. بدین ملحوظ می توان این کتاب را «بهترین رهنما برای نوآغازان» دانست، که شاهد مدعا خود کتاب خواهد بود."


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دستور سخن - احمد یاسین فرخاری