شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۱

ماهنامه سینمایی برداشت (در زمینه تحلیل سینما) منتشر شد


ماهنامه سینمایی برداشت (در زمینه تحلیل سینما) منتشر شد
سردبیر: عسل عباسیان
شماره اول
سال اول
دی ماه ۱۳۹۱
دبیری تحریریه این ماه‌نامه را عسل عباسیان برعهده دارد و
دبیر بخش هنر سینمای آن نادر قبله‌ای است. عدنان دانش‌یار بخش تحلیل سینما را زیر نظر دارد و دبیر صنعت سینما هم احسان بهرام غفاری است.
در شماره نخست این مجله «پرناز امین‌داری»، «سعید سرحدی»، «مرتضی عابدی»،‌ «هلیا برادران»، «شیما فاخر زاده»، «امیر حکیمی» و «مصطفی ولی‌پور» مشارکت کرده‌اند و بابت آماده‌سازی آن از «محمدعلی سجادی»، «دکتر رضا کاظمی»، «آنتونیا شرکا» و «کامیار محسنین» سپاس‌گزاری می‌شود.
ماه‌نامه الکترونیکی «برداشت» در راستای آشنایی با مسائل تحلیلی صنعتی سینمای جهان و ارتقبای نگاه سینمایی مخاطب به آن مساله شکل گرفته است.
صفحه دریافت شماره اول