دوشنبه، دی ۱۱، ۱۳۹۱

ویژه‌نامه مینگهویی اینترنشنال


فالون گونگ از فرقه‌های معنوی (امروزه در ايران ظاهرا به اين فرقه ها عنوان عرفان كاذب می‌دهند!) است كه به علت ممنوعيت فعاليت آن در چين، به نوعی فرقه سياسی تبديل شده است.
دانلود رایگان متن کامل
ویژه‌نامه مینگهویی اینترنشنال