شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۱

الفبای مبارزه کارگری - بنیاد پاک / ویرایش ۲۰۱۲


"در جهانی که سرمایه داری سرکوب را به تکنولوژی ارتقا داده است و پلیس را در دانشکده های نظامی آموزش دقیق می دهد، کارگران باید بیش از گذشته به دانش مبارزه تجهیز شوند. این ضرورت ساده و حیاتی اعضای کمیته انتشارات بنیاد پاک را
به نوشتن این کتاب واداشت.
کتاب الفبای مبارزه کارگری مشتمل بر سیزده فصل است که به تشریح تاکتیک و تکنیک های مبارزه کارگری در عرصه های مختلف می پردازد.
قطعا کتاب نقایص بسیار دارد که باید توسط رهبران و فعالین کارگری گوشزد شود. این کتاب باید هر سال اصلاح شود، ارتقا یابد و ویرایش جدید آن منتشر گردد. بنابراین پیشاپیش از نظر تمام منتقدین استقبال می کنیم و دستشان را می فشاریم.
نظرات خود را می توانید از طریق سایت بنیاد پاک و در بخش تماس با بنیاد برای ما بفرستید. امید است که کتاب مفید باشد و مورد استفاده گسترده کارگر قرار گیرد که هدف های نگارش آن برآورده گردد."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
الفبای مبارزه کارگری - بنیاد پاک / ویرایش ۲۰۱۲
یا
الفبای مبارزه کارگری - بنیاد پاک / ویرایش ۲۰۱۲