پنجشنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۱

کاش با غیرتت خفه ام نمی کردی (هایکوهای ایرانی) - دکتر بهاره دادرس