پنجشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۱

دوستٌم بر ساطور خونچکان هر متجاوز در افغانستان بوسه می زند - کبیر توخی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
دوستٌم بر ساطور خونچکان هر متجاوز در افغانستان بوسه می زند - کبیر توخی

کتابچه ای درباره نقش ژنرال دوستم و سرمایه گذاری ترکیه در افغانستان برای ایجاد هرج و مرج و تجزیه قومی در این کشور و چپاول هرچه بیشتر منابع این کشور به کمک سرمایه‌سالاران جهانی.