سه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۱

بازگشت به تنهایی (۱۵ داستان کوتاه فارسی) - گلچین و انتخاب: میرحسین موسوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بازگشت به تنهایی (۱۵ داستان کوتاه فارسی) - گلچین و انتخاب: میرحسین موسوی  
یا
بازگشت به تنهایی (۱۵ داستان کوتاه فارسی) - گلچین و انتخاب: میرحسین موسوی

در این کتاب پانزده داستان کوتاه به نام های:
«حفاظ سرد» اثر حسین مرتضاییان آبکنار
«شن باد» اثر ابراهیم خدادوست
«دیوار» اثر داوود غفارزادگان
«راه دور» اثر محمد بهارلو
«نوروز مرگ» اثر ابراهیم زاده گرجی
«در مهتاب پس از باران» اثر محمد رحیم اخوت
«جادوی خواب و خیال» اثر حسن خادم
«کبریت های خیس» اثر باقر رجبعلی (محمد باقر رضایی)
«در انبوه مه» اثر محمد عزیزی
«داستان سوم شخص مفرد غایب در گذشته » اثر محمدرضا پورجعفری
«پیش از خواب » اثر حسین راستی
«دوباره خداحافظ » اثر حسن نجفی عنصرودی
«استخر» اثر فرهاد کشوری
«رد پای مرد کهربایی» اثر ابوتراب خسروی و
«روزی که خورشید سوخت» اثر فیروز زنوزی جلالی
گردآوری و منتشر شده است.