دوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۱

به کدام نظریه اجتماعی گرایش دارید؟ - حسین شیران


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
به کدام نظریه اجتماعی گرایش دارید؟ - حسین شیران
نشر دیجیتال از : جامعه شناسی شرقی
ابزاری برای سنجش میزان گرایش فکری شما به نظریات مختلف جامعه شناسی