سه‌شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۱

مجموعه ای از سروده های خورخه لوئیس بورخس (انگلیسی و فارسی) - برگردان فارسی: گیل آوایی