سه‌شنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۲

آوازهای زیرزمین - سید ابراهیم نبوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 آوازهای زیرزمین - سید ابراهیم نبوی  
آوازهای زیرزمین کتابی است که به بررسی تاریخچه‌ی پر فراز و نشیب موسیقی راک ایرانی در پنجاه سال گذشته می‌پردازد.