جمعه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۲

میثاق مرگ - ذبیح الله ساعی

با تشکر ویژه از جناب ساعی برای در اختیار گذاشتن این کتاب:

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
میثاق مرگ - ذبیح الله ساعی
کتابی در مورد عقد پیمان استراتیژیک میان افغانستان و امریکا