یکشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۲

کلیساهای اولیه رسولان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کلیساهای اولیه رسولان
این کتاب ترجمه‌ای است از:
les dossiers de la Bible
Eglises des Commencements
Nov. 1995 No 60