جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۲

تماشا - سال پنجم شماره ٢٤٧ - چهارم بهمن ١٣٥٤


تماشا - سال پنجم شماره ٢٤٧ - چهارم بهمن ١٣٥٤     

دنیا از چشم تماشا - سخن شاه
ارمغان‌های انقلاب ایران - نوشته گروه تحقیق
تماشای مطبوعات مهم جهان
یادداشت‌هایی از یک سفر - نوشته کریم امامی
مرکز سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی
داستان واقعی قرن ما - فرنان ژیگن - منصور مصلحی
گرگ‌های دریاسالار
لیلی و مجنون، ویس و رامین و ... - نوشته جلال ستاری
جهان کتاب
تماشای یک نمایشگاه
آلفردو وین یی - نوشته قاسم صنعوی
سال‌ها و اثرها - نوشته فرهاد مهریار
نقد کتاب: هنر امروز - نوشته منوچهر آتشی
هزل تا استخوان - نوشته ایراندخت محصص
داستان: ستاره مصنوعی - نوشته ویلیام نولان - ترجمه منصور فراسیون
داستان: شعبده بازان - نوشته بوآلو، نارسژاک - ترجمه خسرو سمیعی
یادداشت‌
تماشای تئاتر - نوشته هوشنگ چالنگی
گفتگویی با پیر بولز - نوشته موریس فلوره
موسیقی، باله، اپرا - نوشته پری صفا
میان پرده
دنیای شطرنج - نوشته ایروینگ چرنف - ترجمه جهانگیر افشاری
این هفته در تهران - علیرضا اسپهبد
های سینمایی - نوشته تهامی نژاد