پنجشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۲

زندگی نامه، اندیشه و آثار استاد غوث الدین مستمند غوری - میراجان راسخ


از مقدمه کتاب:

"در ادبيات فارسی دری از روزگاران گذشته تا امروز همواره ستاره های تابناكی درخشيده اند و توجه را به خود جلب كرده‌اند. استاد غوث الدين مستمند غوری نيز يكی از جمله كسانی است كه درخشند گی خاصی در عرصه شکوفاسازی ادبيات فارسی دری امروزی داشته است."

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
زندگی نامه، اندیشه و آثار استاد غوث الدین مستمند غوری -  میراجان راسخ

از انتشارات بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
سال ۱۳۹۱
چاپ اول
هرات - چاپخانه ستاره نقره‌ای