یکشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۲

چرا به سکس تراپی رو آوردم؟ - اتوبیوگرافی دکتر بهنام اوحدی


این کتاب اتوبیوگرافی دکتر بهنام اوحدی از پیشگامان سکس تراپی در ایران است.

دکتر بهنام اوحدی با جسارتی بیش از حد به تشریح زندگی خویش چگونگی گرایشش به مقوله سکسولوژی و سکس تراپیست شدن و رنج‌هایی که در این راه کشیده پرداخته‌است.
جو مدارس آن زمان و مشکلات زیادی از جامعه ایرانی در این نوشته ها با نگاهی موشکافانه وارسی شده است.
قلم شیوای نویسنده و رک‌گویی ایشان و نیز آوردن داستان‌های شخصی زندگیشان در این نوشته ها از آن متنی دلنشین ساخته چرا که لاجرم هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند.
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چرا به سکس تراپی رو آوردم؟ - اتوبیوگرافی دکتر بهنام اوحدی