دوشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۲

آیا من آبی هستم؟ (هفت داستان کوتاه برای همجنسگرایان جوان) - جهانگیر شیرازی