پنجشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۲

خاطرات آيت الله هاشمي رفسنجاني


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاطرات آيت الله هاشمي رفسنجاني

خاطرات سال ۶۰

خاطرات سال ۶۱

خاطرات سال ۶۲

خاطرات سال ۶۳