پنجشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

مبانى معنویت فطرى - دکتر بهرام الهی


از مجموعه کتب اهل حق (یارسان)

مقصود اصلی کتاب حاضر نوشته دکتر بهرام الهی ارائه این حقیقت است که معنویات، یک علم تجربی، مانند دیگر علوم تجربی است که باید آنرا با همان روش و طرز فکر علمی بیاموزیم. پرداختن به این علم، در قدم اول کار کسانی است که به آن درجه‌از رشد روحی رسیده‌اند که از خود می‌پرسند، از کجا آمده‌ایم؟
برای چه آمده‌ایم؟ و به کجا باید برویم؟ و چه بسا که این پرسش‌ها ذهن آنان را سخت آزار می‌دهد زیرا هنوز نتوانسته‌اند پاسخ‌های منطقی و گویایی بیابند. محتوای اصلی کتاب، ناظر به این هدف است که انسان‌ها، در کار تحقیق دربارة معنویات با بعد تازه‌ای آشنا شوند که از مختصات تعالیم استاد الهی است.


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مبانى معنویت فطرى - دکتر بهرام الهی