شنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۲

مقدمه ای بر سکس شناسی - یوهان لمر / جهانگیر شیرازی


نیاز جنسی یکی از خوی‌های انسانی است و سکس، موضوعی است روانی، فیزیکی، آناتومیکی، فرهنگی، معنوی، ذهنی، پزشکی، رفتاری، خصوصی، عمومی، و تلفیقی از همه این‌ها با هم،  به اضافه دینامیسم فعال، سیال و مداوم بین همه این جنبه ها. به همین دلیل هم، یک دیدگاه صرف پزشکی، یا روانی، یا مذهبی به سکس نمی تواند آن را به‌طور کامل تعریف و توضیح دهد، چون هیچ‌کدام به‌تنهایی برای درک و فهم رابطۀ پرجانبه سکس با دیگر ابعاد سپهر و قلمرو زندگی انسان کفایت نمی کند.
 سکس با شادی، سلامتی، درد، لذت و خویشتن خویش و هزارتوی آدمی سرو کار دارد. مگر ممکن است که چنین موضوع مهمی (سکس) به علم خاص خود یعنی سکس شناسی (سکسولوژی)  احتیاج نداشته باشد؟
می توان گفت که
همه حوزه های زندگی،  از حقوق و اخلاق گرفته تا  قانون، آموزش و پرورش، فلسفه،  بهداشت و... همه به دانش سکس شناسی نیاز دارند. مشکلات و ناخوشی های جنسی در کشور فراوانند. 
حتی آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که  ظاهرآ «نرمال و عادی» هستند هم، پراز اسرارو رازو رمز اند. بسیاری از مشکلات به متن اجتماع، باورها، نگرش ها و آموزه های رفتاری/ روانی افراد در جامعه مربوط می شود.   
بهبود  فهم و ادراک جنسی جامعه و دست یابی به دانش و تندرستی جنسی  تنها با تکیه بر داده ها و دست آوردهای علمی و قابل اعتماد سکس شناسی میسر می‌شود و در خدمت احساس شادی و تندرستی کل جامعه قرار می گیرد. 
جامعه ما نیازمند رویکردی عقلانی به سکس و قوانین به‌دردبخور و در عمل قابل اجرا دارد.
دهه ها است که سکس همچون جامعه، فرهنگ، روان، حقوق، الهیات، فیزیک و.... در دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی بسیاری از کشورها تدریس می شود.  
سکس شناسی آن‌طور که بیشتر در اذهان عمومی تداعی می شود، تنها «سکس درمانی» نیست. این  یک برداشت نادرست، هم از سکس شناسی بطور عام و هم از سکس درمانی  به‌طور خاص است. 
سکس شناسی یک علم است و به همین دلیل از مجموعه کل باورهای  فردی ما وسیع تر و بسیار فراتر می رود. نمی توان پزشکی، روانشناسی و مقداری پژوهش های اجتماعی را با هم جمع کرده و حاصل را سکس شناسی نامید. وجوه فرهنگی، اجتماعی، معنوی سکس شناسی هم هستند و هیچکدام از این جنبه ها علمی تر از دیگری نیست.  سکس شناسی در عین حال که همه دانش های نامبرده را شامل می شود اما خیلی بیشتر از آنها است. «کل» خیلی بیشتر از مجموعه اجزاء متشکلۀ خود است.
در این کتاب به معرفی و اهمیت سکس شناسی به‌عنوان یک علم مستقل پرداخته شده است. نویسنده در فصل چهارکتاب  با کمک نظریه عمومی سیستم ها و انتگرال جهانی، پایه نظری سکس شناسی را آماده می کند. (هرچند که این فصل کتاب ممکن است برای بعضی از خوانندگان  سنگین و پیچیده باشد اما با کمی حوصله  میتوان شناخت حداقلی به‌دست آورد چون برای درک  استدلال‌ها و  نظریه سکس شناسی نویسنده مهم است.) و در فصل پنجم به  معرفی و توضیح نظریه پایه ای سکس شناسی می پردازد. 
در فصل هفتم  یک برنامه تحصیلی سکس شناسی که در آفریقای جنوبی تدریس می شود، معرفی می شود.
امیدوارم ترجمه این کتاب به معرفی سکس شناسی به‌عنوان یک علم مستقل، پویا و خودمختار در کشور کمک کند و در گسترش مبحث سکس شناسی و ایجاد مؤسسه /بنیاد سکس شناسی در کشور مفید واقع شود.
از همه دوستانی که در ترجمه این کتاب  کمک و راهنمایم بوده اند، بخصوص استاد جمشید جمشیدی صمیمانه تشکر  می کنم.
جهانگیر شیرازی
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مقدمه ای بر سکس شناسی - یوهان لمر / جهانگیر شیرازی