سه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۲

وقایع اتفاقیه (به ایستگاه خطر نزدیک می شویم) - رزاق مامون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
وقایع اتفاقیه (به ایستگاه خطر نزدیک می شویم) - رزاق مامون

از مقدمه کتاب:

"درافغانستان طبق معمول از زبان لوله های تفنگ بوده است واینک تقابل نظرات اگر اززبان اهل نظر ومشتاقان عرصه اندیشه راه بیفتند، گامی به جلو برای بازآفرینی فرهنگ مدارا وهمزیستی خواهد بود."