دوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۲

فرهنگ‌نامه عدالت در گذار؛ الف تا ی


متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ‌نامه عدالت در گذار؛ الف تا ی
به کوشش گیسو جهانگیری و خلیل رستم خانی
دیباچه: دکتر عبدالکریم لاهیجی
فرهنگ دو زبانه
۱۳۳ صفحه؛ قطع وزیری
طراحی و برگ آرایی: روح‏ الامین امینی
چاپ : ۱۳۹۰ خورشیدی
شماره گان: ۵۰۰۰ جلد