پنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۲

معلومات احصائیوی افغانستان( ۱۳۵۲-۱۳۵۴ ) - اداره مرکز احصائیه افغانستان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
معلومات احصائیوی افغانستان( ۱۳۵۲-۱۳۵۴ ) - اداره مرکز احصائیه افغانستان
توجه: این کتاب به روش غیر حرفه‌ای تصویربرداری شده وحجمی حدود ۱۰۰ مگابایت دارد.