پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۲

استاد هوشمند فتح اعظم درگذشت


استاد هوشمند فتح اعظم متولد سال ۱۳۰۳ خورشیدی و دانش آموخته هنر و ادب پارسی از تهران وهندوستان چشم از جهان فروبست.
وی سال‌ها درمقام استادی زبان پارسی دانشگاه پنجاب هندوستان به انجام وظیفه مشغول بود.

نامبرده برنامه ویژه‌ای در رادیو به عنوان:
یک ساعت تفکر بهتر از هزار سال عبادت است
ویژه دیانت بهایی نیز اجرا می نمود.
استاد علاوه بر فعالیت در زمینه دین خود به ترجمه آثار ادبی نویسندگان بزرگ به زبان پارسی نیز اقدام کرد و افتخاری بزرگ برای جامعه ادبی ایران به حساب می‌آمد.
یادش گرامی باد.

در همین رابطه در سال‌های گذشته چند اثر ایشان را معرفی کرده‌ایم :
در شناسایی آئین بهائی -هوشمند فتح اعظم، بنياد فرهنگی نحل
و
نظم جهانی بهایی (منتخبی از آثار صادره از قلم حضرت ولی امرالله) - هوشمند فتح اعظم