یکشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۲

نشریه مهرگان شماره هفدهم - مرداد ۱۳۹۲نگاهی به اقتصاد ایران از دوردست
احمدسیف

سرمایه‌داری‌ ایرانی، غلبه حاشیه بر متن
فرشته دلاور

انقلاب ملی دمکراتیک چیست؟
بلِید اِن زیمند-برگردان: مسعود امیدی

تازیانه موج‌های توفان بر سواحل خاورمیانه
اردشیر زارعی قنواتی

زنان مصر: بین انقلاب، ضد انقلاب، شرق شناسی (اورینتالیسم) و “اصالت”
نیکولا پرات- برگردان: زهره اسدپور

سرمایه‌داری و ارزش‌های انقلاب ملی دمکراتیک
بلید زیمند- برکردان:مسعود امیدی

هویت در زندگی روزمره
زهره روحی

در دفاع از تحلیل طبقاتی
خسرو صادقی بروجنی

ما و جامعه مدنی!
فریبرز مسعودی

پریزم، ناتوی اقتصادی و مدیریت جهان
فریبرز مسعودی

جهانی کردن نئولیبرالیسم
احمدسیف

بحران سرمایه‌داری و کشورهای کم‌تر توسعه یافته
سید محمد صدرالغروی

لنینیسم چاوز
کریس ژیلبرت-برگردان:بابک پاکزاد

فروپاشی اقتصاد ایران
احمد سیف